Stavangers rådmann Per Kristian Vareide (til venstre) og MarLogs Magne Grønnestad signerte avtalen om samarbeid under The Tall Ships Races 2018 Stavanger.

MarLog stiller med skutehjelp

Skipsagenten MarLog har inngått avtale om å levere servicesentral-tjenester under The Tall Ships Races 2018.

Servicesentral-tjenestene omfatter all den praktiske, tekniske hjelpen skutene kan få behov for under havneoppholdet i Stavanger. Her vil MarLog fungere som kontakt mellom skutene og aktuelle leverandører.

– MarLog har vært med på Tall Ships-arrangementene siden 1997 og har derfor god erfaring med å hjelpe skutene med det de måtte trenge. Vi gleder oss allerede til å bidra igjen i juli 2018, sier daglig leder Magne Grønnestad i MarLog.

Servicesentral-tjenestene er én av faktorene som gjør Stavanger populær som vertshavn for de besøkende seilskutene.

– Mens skutene i andre havner ofte må finne fram til aktuelle leverandører ut i fra lange telefonlister, får de hos oss kun ett kontaktpunkt å henvende seg til som hjelper dem videre. For oss er dette en viktig tjeneste å kunne tilby de besøkende skutene, og vi er svært glade for å ha fått avtalen om dette på plass allerede nå, sier prosjektleder for The Tall Ships Races 2018 Stavanger, Knud Helge Robberstad.

Bilde: Stavangers rådmann Per Kristian Vareide (til venstre) og MarLogs Magne Grønnestad signerte avtalen om samarbeid under The Tall Ships Races 2018 Stavanger.